lørdag den 24. juni 2017

SU og skat

Dette er på ingen måde en erstatning for SU´s egne vejledninger. Jeg har blot valgt at samle noget af det vigtigste op, og besvare en række af de spørgsmål, som rigtigt mange stiller omkring SU og indtægter ved siden af SU.

 ET KLIK PÅ BILLEDET BRINGER DIG DIREKTE TIL su
Klik på billede for SU hjemmesiden

SU kan gives som SU lån og så som det mere almindelige "stipendium" som blot er penge der udbetales uden krav om tilbagebetaling.Her drejer det sig om almindelig SU og ikke om lån.

Satserne er forskellige afhængig af om det er SU til ungdomsuddannelser, voksenuddannelser, eller videregående uddannelser og om du er 18-19 år eller over 20 år på en række punkter.

Det er SU kontoret som du kan finde i linket til SU du skal henvende dig til, hvis du skal søge SU.

Her vil jeg fokusere lidt på det, at have indtægt ved siden af SU.

Der er fribeløb for hvor meget man må have i indtægt ved siden af, at man modtager SU. Dette kaldes også ofte SU loftet.

Fribeløbet dækker altid over indtægt på årsbasis fra 1. januar til 31. december. Der sker ikke noget ved, at du i enkelte måneder tjener mere end dit fribeløb, så længe du ikke overskrider set over hele året.

Der er 3 satser for fribeløb, laveste, mellemste og højeste og størrelsen afhænger af, om du evt. har fravalgt SU for en måned, eller ikke er under uddannelse en del af perioden.

Fravalg af SU kan være en fordel både fordi gerne vil gemme nogle SU klip til senere i uddannelsen eller, hvis du kan se du ellers vil overstige dit fribeløb ved anden indkomst.
SU har en fin regnemaskine til brug for beregning af fribeløb her I LINK 
De indkomster (din egenindkomst), som ud over din SU fremgår af din årsopgørelse fra skat, tæller med, når du skal regne ud hvor meget du har brugt af dit fribeløb.
SU oplister de indkomster som tæller med i beregning af den indtægt som bruges mod fribeløbet:
 • Løn og anden indkomst du får i forbindelse med dit arbejde. Det gælder også feriepenge, der beskattes i år
 • Erkendtligheder
 • Dagpenge (arbejdsløsheds-, syge- og barselsdagpenge)
 • Sociale ydelser du betaler skat af
 • Honorarer, legater og etableringsopsparing
 • Personlig indkomst fra din egen virksomhed (positive beløb)
 • Renter af formue og afkast af arv
Dersom du har egen virksomhed i form af personlig virksomhed, så er det dit overskud af virksomheden - som du indberetter til skat, som tæller med ved beregning af brugt fribeløb.

I personlig virksomhed, uanset enkeltmands eller I/S interessentskab, kan man benytte en skatteform som hedder VirksomhedsSkatteOrdningen - VSO.

VSO er ganske kompliceret regnskabsmæssigt, og for de fleste vil det være nødvendigt med lidt økonomihjælp at bruge VSO korrekt.

Fordel ved VSO og SU er, at uanset dit overskud i virksomheden, så påvirker kun det du hæver til dig selv, din SU. Du kan derfor hæve op til fribeløbet og derefter lade resten stå i virksomheden. 

VSO er gennemgået langt dybere her i LINK

Dersom du er selvstændig ved at være ejer/medejer af et selskab, så er det kun din egen skatteindberettede løn som påvirker i forhold til SU fribeløbet. Selskabets overskud påvirker ikke fribeløbet.,

Det er vigtigt at fremhæve, at uanset om du driver personlig virksomhed med VSO eller driver selskab som IVS eller ApS så har disse ting omkostninger. Forskelle personlig virksomhed og selskaber er gennemgået i dette link. 

Det skal også fremhæves, at det ikke altid er en god ide at lade indkomst stå, hverken i VSO eller selskab, blot for at undgå træk i SU. Ofte vil det være bedre, at melde SU fra i enkelte måneder.
Årsagerne er mindst to: 

Ofte har du netop brug for pengene medens du studerer og måske etablerer dig OG: 

Du risikerer meget nemt, at få udskudt noget skat til senere, hvor du så hæver penge eller tager løn. 

Det vil kunne være, når du er færdig med din uddannelse, og på det tidspunkt kan du jo sagtens tænkes at tjene godt, og så kommer de gemte penge nu pludseligt til at koste dig topskat.

Overstiger din egenindkomst dit fribeløb et år, hvor du har fået SU eller slutlån, skal du betale en del af din SU og dit eventuelle SU-lån tilbage.

SU lån her til slut:

Har du ret til SU har du også mulighed for SU lån.

SU lån skal modsat almindelig SU som stipendium betales tilbage. Det skal man selvfølgeligt huske, for det kan jo godt være en del man så skal betale tilbage.
Man skal derfor som udgangspunkt ikke tage SU lån til ren og skær skæg og ballade, men har man solide grunde for at skulle bruge penge, så er renten på SU lån meget lav, og dermed kan SU lån i mange tilfælde være langt bedre, end de lån du eventuelt siden skal tage i banken eller realkreditinstitutter.

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.
SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:


Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.


”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk


”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS


Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring


”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag


"ApS" - Alt om anpartsselskaber


”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS


”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


Venligst John Hannover     Facebook råd og  Google+

onsdag den 14. juni 2017

Legat til ikke almennyttig fond - beskatning

Fra 5/10-2016 beskattes uddelinger fra fonde til personer kun med 80% af det udbetalte beløb, mod tidligere 100%
Modstykket er, at fonde ikke længere har fradrag for udbetalingerne.

Lovforslaget blev vedtaget 9/5-2017 med tilbagevirkende kraft. I og med lovforslaget gælder for alle udbetalinger besluttet fra fondene fra 5/10-2016, så opstår der et problem med, at modtagerne allerede nu er blevet beskattet af deres 2016 indtægt, og derfor har betalt fuldt skat af beløbet.

I skrivende stund vil skat ikke for egen motor opsøge disse personer, så det er op til legatmodtagerne selv at "opdage" den ny lov, og ændre deres beskatning for 2016. 

SKAT har i nyhedsbrev til fondene opfordret disse til at ændre på indberetningerne for 2016, men om det sker vides ikke.

Fra 1/1-2017 vil fondene indberette, så beskatningen bliver korrekt.

Det skattepligtige beløb, før 100% af det udbetalte og nu 80% af det udbetalt, beskattes som almindelig personlig indkomst, dog ikke med arbejdsmarkedsbidrag.

For legatmodtagere der betaler topskat vil lettelse svare til ca 11% og for almindelige bundskatteydere til ca 8%.

Det vil nok altid være et godt råd til legatmodtagere, at høre den fond de modtager pengenge fra, hvorledes disse beskattes, for at være sikker på ikke at begå fejl Der er en række special områder, uddelinger til uddannelse - i Danmark, i udlandet osv. men fondene vil altid kunne svare korrekt


vh John Hannover

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.


SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" - Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


Venligst John Hannover     Facebook råd og  Google+

mandag den 28. september 2015

Hvad koster det ca. at ha selskab eller virksomhed - UDEN drift?

Et ofte gentaget spørgsmål er, hvad koster det egentlig at ha et selskab, eller en personlig virksomhed - bare det at stifte det og ha det - hvis vi ser bort fra udgifter til alm daglig drift, men ser på det bare som selve omkostninger i driften, men de rene "baggrunds omkostninger" der er i vente.

Det afhænger oplagt nok, ganske meget af hvad man kan selv. Kan man lave regnskab koster det jo intet, kan man ikke har det en pris.

                                                                Selskab                                 Personlig virksomhed
Stiftelse - nogen kan selv - andre skal
ha hjælp til selskaber                               fra 0 - 3.000 kr                      0

Lovpligtig arbejdsskade                           ca 1800 kr per person             0  ingen pligt
                                                                 der er aktiv uanset løn

Erhvervskonto i bank                               Oprettelse fra 0 - 1.500 kr     Ikke pligt, ellers som
                                                              Gebyr årligt 0 - 1.500 kr        for selskaber

AER/AUD og barsel -                               Lønafhængigt                       Barsel ca. 330 kr 

Regnskabsprogram                                  0 - 1.200 kr p.a.                     0 - 1.200 kr p.a.

Bogholderhjælp                                        0 - 4.000 kr p.a.                     0 - 4.000 kr p.a.

Årsregnskab og skat 
Nogen klarer det selv
men specielt i selskaber er der ofte 
behov for assistance - jeg anslår 
ca tal bare                                                0 - 3.000 kr                             0Lønsystem                                      
Erhvervsaffalds afgift kun ved omsætning over 300.000 men gebyr kan kræves af kommunerne bare for administration. Uden drift regn 0 kr i begge fald, med drift kommunale forskelle opleves i krav, men regn 2000 kr 

FORSKEL PÅ VIRKSOMHED OG SELSKABER I ØVRIGT:


'

Og så er det yderligere gennemgået i denne tråd personlig eller selskab, fordele og ulemper. 


HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK FOR MANGE ANDRE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE

samt Facebook råd og  Google+ 


tirsdag den 4. marts 2014

Rejsetips

Min erfaring bygger I hovedsagen på intensive forretningsrejser I  Asia, Europa inkl. Tyrkiet og til en vis grad USA. Jeg håber I kan bruge disse rejsetips


New York from Staten Island ferry

SPAR VED AT BOOKE KORREKT:

Hotel bør bookes så tidligt som det er muligt. Selv fem stjernede hoteller kan findes til meget lave priser, hvis man er ude et par måneder i god tid. Hoteller der ellers koste 2000 kr. per nat, kan findes til 1200 kr. for tre dage, og de kan som oftest tilmed afbestilles eller ændres helt op til en uge eller mindre inden ankomsten. www.hotel.com er god til hoteller.

Fly er ofte vanskeligere at bestille i god tid, da de billigste biletter netop ikke kan ændres eller afbestilles, uden tab af penge. Her er mest at spare ved at teste forskellige rejse tider.
En rejse der planlægges fra mandag til torsdag, kan koste meget mere end tirsdag til fredag, og går den over en weekend, kan der være endnu meget mere at spare. Test derfor forskellige afrejsedage, lige fra mandag og ugen igennem, for at finde den bedste pris. www.expedia.dk og www.momondo.dk er begge gode til fly og kombinationen fly/hotel.

FLYSIKKERHED:

Er generelt ikke en bekymring man skal gøre sig. Man skal kun være forsigtig med at benytte visse små lokale flyselskaber i Fjernøsten, f.eks. Nepal og helt specielt i Afrika. Så længe vi taler de større selskaber, er der ingen som helst grund til bekymring over, at der måtte stå Aeroflot, Air India eller Jet-air på haleroret.

BEDSTE PLADS I FLYET:

Det er meget afgørende for en flyrejse, at man finder den optimale plads i flyet. Her er det et problem, at flytypen KAN skifte i sidste øjeblik, men generelt vil det være den flytype man kan finde på sin bestilling.
Ved f.eks. at bruge http://www.seatguru.com/ kan man finde frem til de værste pladser i flyet og undgå disse. Det kan f.eks. være de sæder der sidder lige foran toiletterne. Dels kan sæderne der i visse fald ikke vippe ret meget bagud, dels lyder fly toiletter som en mindre eksplosion hver gang nogen trækker, og det er rædsomt at skulle sidde på en lang flyvning, og blive vækket konstant af det brag.
Generelt vipper jeg aldrig sædet tilbage på kortere ture, men for mellemture hvor der skal soves lidt, er det godt også at finde de andre sæder der ikke kan vippe ret meget bagud, ex forreste nødudgangsrække, hvor der er to nødudgange midt i flyet.

Har man tendens til at blive generet af turbulens, så skal man frem i flyet som bevæger sig langt mindre end f.eks. bagude, hvor en del fly typer helt enkelt kan ”logre” lidt med halen.,
Det kan dog også udnyttes hvis man ikke generes af det, for de bageste sæder i de helt store fly, vil indimellem kunne være helt tomme. Her kan man evt, flytte ned og lægge sig på tværs af flere sæder, ved at slå armlænene op. Tænk også lidt på hvor ofte du selv har behov for at skulle op og røre dig i løbet af

PAKKE BAGAGE KORREKT:

Rejser man flere sammen, der kender hinanden, er det klogt at krydspakke. Det vil sige, at man har noget af hinandens undertøj og toiletsager i hver sin bagage. Det øger muligheden for, at man kan klare sig de første mange timer, hvis en af kufferterne skulle blive væk.
Kufferter med bæreremme til at ha over skulderen SKAL ha afmonteret disse remme inden man tjekker dem ind. Disse remme har en slem tendens til at komme til at ligge under kufferten foran – når de kører på transportbåndet – og når stregkoden siger New York til kufferten foran, så hiver den ved hjælp af bæreremmen også din kuffert til Kuala Lumpur med til New York sammen med kufferten manden inden checkede ind.

Man kan lige mindes da Concord begyndte flyvninger mellem Europa, New York og Rio de Janeiro. En fin plakat havde teksten “Breakfast in London, lunch in New York.” Neden under havde en vittig sjæl tilføjet ”Luggage in Rio.”

Et lille tip mere. Ved rejser til eksotiske steder, med meget hårde straffe for visse stoffer, f.eks. Singapore, har jeg altid sat et security tape på min kuffert, så den ikke kunne åbnes uden denne tape tydeligt var brudt.  Det tager efter sigende lysten fra evt. folk der vil bruge min kuffert som ”muldyr” for transport af narko. Åbner tolderne, sætter de altid ny tape på.
TIL OG FRA LUFTHAVNEN – PAS PÅ FORSINKELSER

Specielt når man flyver billigt og ikke bare kan booke om til et andet fly, er det vigtigt ikke at misse en flyvning. Pas meget på med transporten ud til lufthavnen. Det kan meget vel være, at taxien klarede den på en halv time om morgenen at komme fra Düsseldorf 50 km til Wuppertal, men kl 16 kan det tage to eller tre timer at køre samme tur i taxi tilbage.

Dette vil ofte kunne ramme en i de store hovedstæder. Taxi ud til lufthavnen for at checke ind kl 18:30 til de sædvanlige 19:30 afgange kan være helt håbløst og tage mange timer.
Benyt hvor det er muligt tog eller bus fra centrum til lufthavn. Det går generelt langt hurtigere. De er dyre, men holder sjældent i kø.

HELBREDET UNDER REJSEN:

Det er en kendt sag for mange der rejser på destinationer i Asien, Afrika og Sydamerika, at maven kan drille. Den mad,-  og det vand de lokale tåler, er ikke altid lige sagen for danske maver.
Tag gerne mælkesyre tabletter nogle dage inden afrejse og forsæt til hjemkomst. 

Dukoral er en oral vaccine som virker mod de alvorligere mavesygdomme og jeg anbefaler den stærkt til alle, der skal rejse i eksotiske områder.  Den skal første gang tages i to omgange med tre ugers mellemrum og skal man afsted igen inden for et par år, kan man klare sig med en enkelt dosis. Her skal der recept til og lægen kan give de præcise tider der skal overholdes. Den drikkes, smager ikke slemt og giver normalt ikke bivirkninger, men den er fantastisk til at holde maveonder væk.

MADEN er ofte hovedårsagen til at det går galt. Følg rådet: Skræl den, pil den eller kog den.  Rå grønsager, frugt med skal er NO-GO. Samme gælder frisk presset juice som ofte er håndpresset eller gennem maskiner, der ikke er rene nok, eller har dele af skal på. Isterninger bør man også undgå med mindre man kan være stensikker på, at de er lavet af flaskevand. Personligt siger jeg nej til isterninger på eksotiske destinationer, og vil hellere ha en spand med is at stikke flasken ned i.

Flasker med vand skal mange steder være med original plombering, da der ellers let genbruges kildevandsflasker med lokalt vand i.

JETLAG:

Opstår hos nogle personer ved rejser over mange tidszoner. En del oplever det værst ved rejser fra vest mod øst. Generelt har det ikke noget med flytiden at gøre, men med de helt ændrede tidssoner kroppen skal vænne sig til. At det går bedre for mange ved flyvning fra øst mod vest skyldes, at man derved kommer noget senere i seng end normalt, og det kan mange mennesker klare, det er noget de med mellemrum er vant til. Omvendt med flyvning vest mos øst. Her taber man timer og det betyder man skal gå tidligere i seng end normalt, for at komme i normal døgnrytme. Man kan ikke falde let i søvn, og er måske først træt næste morgen.
Det bedste man kan gøre for at begrænse ubehaget er, at være udhvilet inden flyture og sove nogle timer under flyvningen. Undgå for megen kaffe og begræns brugen af alkohol. Visse steder kan man læse, at man helt skal undgå alkohol underflyvningen, men min personlige erfaring er, at et par drinks før jeg sover i flyet, faktisk kan være ret gode. Man skal bare huske at drikke ekstra med alm væske, da man generelt i forvejen taber væske under flyvninger.

Personligt har jeg også god er erfaring med Melotanin som er et hormon koglekirtlen selv naturligt producerer, men hvor produktionen aftager efterhånden som man bliver ældre. Når det bliver mørkt, producerer man naturligt melotanin, og når man slår øjnene op og der kommer lys til hjernen, stopper denne produktionen og man vågner lettere. Da døgnrytmen, mørke – lys, er forstyrret ved rejser over mange tidszoner, kan melotanin hjælpe. De skal som enkelt regel indtages svarende til den normale døgnrytme på ankomststedet, en times tid før det er mørkt og man skal sove. Der findes flere avancerede metoder, men den angivne har virket pænt for mig.

Vi kan lige tage skuespilleren Tom Hanks gode svar, da han sad i et interview og fortalte, at han var landet fra Tokyo samme dag. Jamen dog sagde værten, du må have jetlag – hvor til Tom Hanks svarede Nej så højt kom vi aldrig op.

TOG OG BUS TIL SELVE REJSEN– BRUGES DET STADIGT?

Ja helt klart. Turen fra centrum til lufthavn og den besværlige indtjekningsprocedure gør ofte tog til et meget seriøst alternativ. F.eks. ruten Lyon – Paris – Bruxelles – Köln har køretider på under 2 timer mellem storbyerne, og f.eks. Bruxelles – London tager knapt 2 timer fra centrum til centrum og kan til en hver tid slå stresset med at skulle ud til lufthavnen og hele fly proceduren. Det samme gør sig gældende med mange forbindelser i Kina og Indien.


Kowloon Hong Kong

NYD REJSEN:

Jeg har i en periode på over 30 år fløjet flere gange om ugen, og det bliver en vane, men bestemt også noget man skal nyde. Ganske specielt for de, som måske bare nogle få gange kommer til Asien eller USA, skal hele rejsen ses som nydelse – både flyturen, det nye land, forretningskulturen OG den anden kultur. Læg gerne en week-end ind - og benyt den til at se noget af det specielle, der kan være i nærheden af selve turens formål.God rejse   John Hannover
SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" - Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


Venligst John Hannover     Facebook råd og  Google+

mandag den 12. august 2013

Aktieinvestering - grundforudsætninger for investering i aktier

GRUNDFORUDSÆTNING FOR INVESTERING I AKTIER

Investering i aktier, er at påtage sig en risiko, med det formål at kunne opnå en gevinst. Risikoen i aktier er nu en gang, set over tid, klart højere end for f.eks. obligationer, og naturligvis i endnu højere grad i forhold til kontanter. Helt tilsvarende er muligheden for større gevinster også højere i aktier end i obligationer. Risiko og mulighed følges her hånd i hånd. Jo større risiko man vil løb, jo større gevinst, jo større sikkerhed man vil kræve mod tab, jo mindre gevinst.

Aktier er ikke egnene som investering med mindre man har en vis sum penge. Jeg vil mene, at man absolut ikke skal investere aktier i enkelt selskaber, for mindre end 15.000 kr. per selskab. Under dette beløb, vil handelsomkostningerne blive for høje. Faktisk vil jeg personligt mene at man tilmed skal ganske meget højere op.

Man skal heller ikke lægge alle sine æg i en kurv, så der skal ske en spredning, både på flere forskellige aktier, på obligationer og andre midler, og denne spredning, er det vigtigste. Det kan man læse om under RISIKOPROFIL VED FORSKELLIGE INVESTERINGER.

Her vil jeg koncentrere mig omkring aktier, og det mest basale om aktier og deres muligheder.

Investering i Aktier er ingen raketvidenskab, men omvendt er det heller ikke noget man skal kaste sig ud i, uden enten et rimeligt kendskab til emnet, eller en rådgiver, man helt tør stole på.

Sandheden er, at når aktierne i en længere periode er steget ret konstant, så flyder bladene over med positive meldinger fra fondsbørsen. Aktiekursernes stigning får flere og flere til at melde sig til investering i aktier. Dette sker så typisk for mange, netop på et tidspunkt, hvor aktierne længe er steget, og derfor måske netop er blevet for dyre. Mange går først rigtigt aktivt ind i aktier efter længere tids stigninger hvor mange kan fortælle om flotte gevinster, men da markedet altid går i bølger, så kan det nemt ske, at netop kommer alt for sent ind, hvor aktierne måske netop er for dyre.

Efter nogen tid kommer der så en nedgang. Så falder kurserne på børserne verden over, ofte ganske voldsomt med flere procent om dagen. I begyndelsen klarer de fleste at se på dette, men på et tidspunkt, ofte når børsen er nede med 30% eller mere, så klarer mange det ikke længere, og de sælger deres aktier og søger over mere sikre obligationer. På den måde får man købt for dyrt, og solgt for billigt i mange fald.

I princippet ville man få størst gevinstmulighed hvis man går in i aktierne efter længere tids fald - gerne når de er ved at nå bunden, og ud af dem igen når de efter lang tids stigning har givet en god gevinst. 

Det er bare teori, for i praksis vil det altid vise sig umuligt at ramme de to tidspunkter.

Der er flere forskellige måder at investere i forhold til de svingninger.

For rigtigt mange vil det være klogt at beslutte sig på forhånd for en fast tidshorisont, og med mindre man ved noget, som hele resten af markedet ikke ved om en speciel aktie, så holde fast i den i hele den tidshorisont. Det er langsigtet investering.

Et alternativ er, at man regelmæssigt sælger en del af sine aktier, svarende til den gevinst de har haft, så man beholder den oprindelige investering, men nu bruger gevinsten til at investere blandet, i andre aktier men også i mere sikre obligationer.

Endeligt er der de helt kortsigtede handler - day-trade, som jeg vil mene man skal overlade til rene gamblere. Det er er meget risikofyldt, og dermed er der også mulighed for gode gevinster, men det er helt generelt meget vanskeligt at "slå markedet" - det vil helt enkelt kræve, at man kan forudse kurserne bedre end alle de mange professionelle som handler på aktiemarkedet, og det kan man måske på kort sigt ha held med, men langsigtet er det MEGET vanskeligt.

Lad os kort se lidt på et væsentligt begreb – som er en væsentlig del af aktie forståelsen:

Nøgletallet, kurs/Indre værdi  (K/IV), som udtrykker aktiekursen divideret med virksomhedens egenkapital per aktie.

Kurs imod indre værdi er dermed udtryk for, om en akties kurs på fondsbørsen er højere end selskabets indre værdi eller ikke. Hvis kursen er højere end den indre værdi, bliver  kurs/indreværdi højere end 1.

Helt som standardbetragtning kan man sige, at det alt andet lig, er bedst at købe aktier i selskaber som har en højere indre værdi end aktiekursen giver indtryk af, og det vil sige aktier med en kurs indre værdi der er 1 eller derunder.

Det er dog ganske simplificeret. Aktien kan jo godt ha en kurs der ligger under indre værdi, men årsagen kan f.eks. være, at selskabets resultater det sidste år og måske også, at selskabets egne forudsigelser, taler om vanskeligheder fremover. Det vil smitte af på aktiekursen. Her skal man jo holde fingrene væk. Omvendt kan kursen også være klart højere end selskabets indre værdi. Det kan skyldes forventninger om, at der er skjulte værdier i selskabet, eller forventninger til fremtiden. Der kan man jo med fordel købe en aktie, også selv om kurs / indre værdi er klart over 1

Aktiekurserne er i virkeligheden udtryk for hvad analytikerne mener prisen skal være fremover, og ikke et absolut statisk billede af værdien af selskabet på fondsbørsen lige i dag.

Københavns fondsbørs giver gode oplysninger om dagens aktiekurs, men det er jo i princip kun udtryk for, hvad aktier var værd i går og i dag, men ikke nogen som helst hjælp, til at afgøre om investeringen vil give stigninger eller ikke.

For at man for alvor skal kunne afgøre værdien af aktier, skal man med andre ord sætte sig seriøst ind i virksomhedens regnskaber, dets egne forudsigelser og læse andre analytikeres bedømmelser.


Det kan de færreste privat personer klare for deres egne aktie investeringer. Her vil de fleste være afhængig af gode rådgivere. Med den rigtige plan, kan man undgå at komme ind og ud af aktiemarkedet på de helt forkerte tidspunkter.

Husk først og fremmest at få fastlagt en risikoprofil - f.eks 40% aktier og 60% i obligationer og efterhånden som porteføljen udvikler sig, og fordelingen f.eks. grundet stigende aktiekurser nu hedder 45/55, så sælg aktier så du kommer tilbage til din besluttede risikoprofil.

God vind på markedet
All råd gives uden ansvarspådragelse i denne blog
venligst John Hannover

Risikoprofil - Investering i værdipapirer, hvad skal jeg vælge?

RISIKOPROFIL VED INVESTERING I VÆRDIPAPIRER SOM AKTIER, OBLIGATIONER OG INVESTERINGSFORENINGER.

Den personlige risiko profil er noget af det vigtigste at få besluttet og lagt fast, når man skal beslutte investering i aktier, obligationer, investeringsforeninger og alt andet.

Risikoprofilen er afhængig af flere ting, lad os se på de vigtigste:

Investeringens tidshorisont?
Formål med investeringen?
Kan man tåle at tabe dele af pengene?
Temperament?
Forståelse for komplekse investeringer, eller ønske om simplificering?

Investeringens tidshorisont er meget afgørende. Er der lang tid til man skal bruge pengene, kan man naturligvis investere langsigtet. Her kommer aktier stærkt ind i billedet og kan være en større andel, men præcis hvor stor, afhænger af de andre punkter. Har man en lang tidshorisont og lang tid til pensionen, så bør man også stærkt overveje, om investeringen skal ske i et frit depot eller et pensions-depot.

Formål for investeringen er afgørende. Skal man ha en stabil formue, langsomt voksende eller skal det gå stærkt, med risiko for at det kan gå stærkt begge veje. Er det investering til pension eller senere forbrug? Skal der spares op til fast ejendom? De forskellige formål kan være afgørende for, hvilke investeringer man vil satse på, aktier, obligationer eller andre muligheder.

Kan man tåle at tabe en del af pengene?. Det er klart at ingen ønsker at tabe penge, men inden man kaster sig ud i investering, må man gøre op hvad der sker, hvis markedet falder. Aktier vil generelt give højest afkast set imod obligationer - målt over fulde 10 års perioder. Det betyder bare også, at der inden for en 10 års periode, kan være tale om år med ret store tab. Op mod 50%´s tab på aktier på et enkelt år er faktisk set. Det nytter så ikke, hvis man inden for den afsatte tidshorisont, ikke kan tåle sådanne tab.
Obligationer giver generelt et langt rolige forløb, og mindre udsving end aktier.

Temperament: Ganske afgørende for investeringen er hvilken type menneske man er. Hvis man sover dårligt, hvis bare en mindre del af formuen tabes, skal man forholde sig forsigtigt over for aktier, og enten helt undgå dem, eller i alle fald lade dem være en meget begrænset del af investeringen. Sagen er jo, at mange mennesker går i panik, og vælger at sælge deres aktier, når kurserne i længere tid er faldet, og det kan rent faktisk nemt være det helt rigtige tidspunkt at købe flere aktier i stedet for at sælge!

Forståelse for komplekse investeringer, eller ønske om simplificering?

Aktier er i deres natur mere komplicerede værdipapirer end obligationer. Der er langt flere informationer at holde styr på. Hvis man selv vil stå for sine investeringer, er det vigtigt at gøre op med sig selv, i hvilket omfang man kan,  eller vil, holde sig orienteret på daglig basis.

Langt de fleste banker kan hjælpe med til at fastlægge investerings profilen. Man skal huske, at bankrådgiveren ikke er ens bedste ven eller far, men en person, som ud fra sin viden, skal rådgive om investering i blandt andet aktier og obligationer, men samtidigt er bankrådgiveren ansat af en bank, som i sagens natur lever af at sælge sine tjenester.

Ud fra risikoprofilen som fastlægges, vil man få råd, om hvilken fordeling af aktier, obligationer, kontanter og evt. andre midler, man bør investere sin formue i.

Med i beslutningen må man også vide, om pengene skal investeres for frie – beskattede midler, eller om de skal indbetales til pension og anbringes i pensions depot.

Som fingerpeg i retning af hvor de fleste profiler ender, kan jeg sige, at unge mennesker på 25-35 år  ofte vil finde sig selv i en profil med 60% aktier, 38% obligationer og 2% kontant. Her vil det dog spille kraftigt ind, hvis formålet er at købe hus for investeringen, for så falder tidshorisonten jo til at være det tidspunkt pengene skal være til rådighed for huskøbet.

Tilsvarende profil for en person på 50 år, vil ofte hedde 35% aktier, 63% obligationer og 2% kontant, medens en person der nærmer sig pensionen, og må forventes at skulle bruge pengene inden for overskuelig tid, vil falde til 30% aktier eller mindre, og tilsvarende mere i de mere stabile investerings-objekter.

På internettet findes et antal quiz der kan hjælpe med at fastlægge profilen og rådgive om aktieandelen, obligationsandel, fordelt på aldersgrupper og andet. Her skal kort henvises to gode fra penge dk og forbrugerrådets blad tænk:Alle råd er givet uden at være ansvarspådragende for mig
Venligst John Hannover

tirsdag den 19. marts 2013

Hvis du bliver opsagt - Lidt regler og almene råd

Der er lavet en del undersøgelser af hvordan mennesker generelt reagerer på en opsigelse. Seriøse psykologiske undersøgelser peger på, at størst traume ligger i at miste et barn eller en ægtefælle. Allerede på en generel andenplads følger det at miste sit arbejde - før skilsmisse og andre ulykker. Det siger lidt om hvor hårdt det kan ramme psykisk.

Først og fremmest skal man gøre sig klar, at det at blive opsagt ikke skal tages som et personligt nederlag. Det er klart, at jeg mener man skal overveje, om der er noget man skal gøre anderledes i ens næste arbejde, men rigtigt mange opsigelser kommer jo som følge af, at virksomheden skal skære ned, omstrukturerer, outsourcer, og man har intet at bebrejde sig selv.

INDEN man bliver opsagt, er det klogt at være indrettet, så man altid har lidt at falde tilbage på. Jeg anbefaler generelt at man er medlem af som minimum en a-kasse, men for mange også en faglig organisation, som kan være på ens side hvis der falder en opsigelse, og som kan gøre, at man ikke økonomisk gør i 0 på dag et.

NÅR man opsiges, så er der lige en vigtig regel. Bevar roen, spørg ind til årsag og eventuelle muligheder, men SKRIV ALDRIG under på, at du godkender årsagen til en opsigelse. Du skal KUN skrive MODTAGET og dit navn på opsigelsen + dato, uden videre anerkendelse af indholdet.

Mere kan arbejdsgiver ikke kræve, og du skal ha tid til i ro og mag selv at gå opsigelsen igennem og få den gennemgået af folk der er på din side, f.eks. din organisation.

BERETTIGET ELLER IKKE BERETTIGET vil så kunne være næste spørgsmål. Generelt er der ret brede muligheder for at opsige de personer man som arbejdsgiver finder det bedst for virksomheden at skille sig af med. Der kan være regler i forbindelse med graviditet og andet som man må sætte sig ind i, men generelt er forklaringen, opsagt af økonomiske årsager vanskelig at afvise. Det er vigtigt, at årsagen er tydeligt angivet i alle fald.

Her kan man dog holde øje med, om der straks efter er ansat en ny person i samme job, for så var årsagen jo ikke sand, og der kan falde straf til arbejdsgiveren og gives en kompensation (genansættelse er selvsagt ikke en løsning)

Årsagen er givet en af de ting man må bruge lidt tid på og som ens faglige organisation skal granske.

Det er også vigtigt at se, at ens ansættelsesbevis oprindeligt har været korrekt udformet. Har det ikke det, vil der altid falde en kompensation af.

Lad ikke overvejelserne af om ting var berettiget eller ikke, få overtaget hos dig. Det er noget rent praktisk, som det er klogt at overlade til den faglige organisation eller lige vende med nogen man har tillid til, men så er det med at komme videre derudaf.


VARSLER vil afhænge af ansættelsestypen og er oftest angivet i ansættelsesbrevet. Vi kan lige nappe funktionærlovens varsler for denne større gruppe:

 1. Indtil udløbet af den 5. ansættelsesmåned gives 1 måneds varsel
 2. Fra begyndelsen af den 6. måned og indtil udløbet af 2 år og 9 måneders samlet ansættelse skal der gives 3 måneders varsel
 3. Fra år 2 og 10 måneder og frem til udløbet af 5. år og 8 måneders ansættelse giver 4 måneders varsel.
 4. Far 5. år og 9 måneders ansættelse og frem til 8 år og 7 måneders ansættelse er varslet 5 måneder
 5. Herefter har man 6 måneders varsel. De uregelmæssige perioder skyldes, at opsigelses tiden skal regnes med, og f.eks er 8 år og 7 måneders ansættelse plus de 5 måneders varsel, jo netop lig med 9 år ialt.
Opsigelsen skal være afleveret inden udløbet af en måned. Modtages den f.eks 31/1, så tæller det fra 1/2 direkte, men gives den først f.eks. 2/2, så begynder opsigelsesperioden først 1/3.

Ved udregning af ansættelsestiden skal den fulde ansættelse regnes med, herunder elevtid, prøvetid, vikaransættelse med mere, så længe arbejdet har været funktionærarbejde.
Derimod regnes evt. læretid (som ikke funktionær arbejde) eller ikke funktionærlovs bestemt arbejde ikke med.

FERIE - PROVISION O.L UNDER OPSIGELSE:

Pålægges man uberettiget at afholde ferie i opsigelsesperioden skal dette også undersøges, det er helt almindeligt men der kan være faldgrupper. Jeg linker her til RET OG RÅD ADVOKATERS gode gennemgang af dette.

Du vil normalt ha ret til de ekstra indtjeninger du normalt har haft, også i en opsigelsesperiode. Det kan specielt være aktuelt hvis du er fritstillet eller suspenderet, hvor provision o.l. som hovedregel vil skulle beregnes ud for gennemsnit af seneste længere periode, ofte 12 måneders provisionsindtjening.


FRITSTILLING

Da det ikke altid er formålstjenligt at have opsagte medarbejdere på arbejdspladsen vælger en del at fritstille en opsagt medarbejder i perioden. Der er specielle regler for hvorledes man de første måneder faktisk derved må have dobbelt arbejde og løn, medens man derefter blot vil blive kompenseret, hvis det nye arbejde i opsigelsesperioden giver lavere løn (opfyldning til gamle løn i resten af perioden) Du har loyalitetspligt og må ikke arbejde for konkurrenter. Vil du det, skal du først kontraopsige = selv sige op
Dette kan du kun hvis du ikke har underskrevet - og bliver kompenseret for en kunde eller konkurrenceklausul.

SUSPENSATION:

Du kan også blive suspenderet. I så fald skal du ikke arbejde under opsigelsen, men virksomheden kan forlange du skal møde op med dags varsel til at arbejde - og virksomheden skal kunne kontakte dig. 

Også under fritstilling og suspensation gælder regler for hvorledes ferie kan kræves afviklet, se det tidligere link eller tal med din faglige organisation.

KONKURRENCEKLAUSUL, KUNDEKLAUSUL OG JOBKLAUSULER

Hver enkelt klausul linker til Ingeniørforeningen IDA på nettet, da jeg synes de kommer rigtigt godt rundt omkring de tre forhold

Generelt bortfalder en konkurrence klausul hvis man bliver opsagt uden selv at ha givet "rimelig anledning" til opsigelsen. Den type klausul er møntet på tilfælde hvor det er dig selv der siger op.
Kundeklausuler og jobklausuler vil derimod forsat være i kraft, medmindre arbejdsgiveren vælger at opsige disse klausuler. Gør arbejdsgiver ikke det, har du ret til en kompensation i den periode klausulen håndhæves, svarende til 50% af din tidligere løn.
Arbejdsgiveren kan dog modregne klausulen i forhold til din nye løn, hvis du alligevel, uden at overtræde klausulen, har fundet andet arbejde som passer til det du er uddannet til eller tidligere har uddannet dig til.
Igen kan det være klogt at koble din faglige organisation på.

BORTVISNING:

Så er vi jo ude hvor det er ekstra ubehageligt. Her mener arbejdsgiveren at kunne påvise du har foretaget dig noget, der berettiger til omgående bortvisning, fyring uden varsel og du risikerer både at skulle betale erstatning og du vil, hvis den anser for berettiget, få karantæne i forhold til dagpenge. Det vil kunne være meget grove loyalitetsbrud, alvorlige seksuelle eller racistiske krænkelser, afsløring af meget vigtige forretningshemmeligheder, eller - "taget af kassen" og tilsvarende grove forhold, der kan udløse en bortvisning.

Også her er det vigtigt at holde hovedet koldt. Få en skriftlig bortvisning med tydelig angivelse af årsagen. Dette er naturligvis også i arbejdsgivers interesse, da uretsmæssigt borvisning også vil koste erstatning den modsatte vej.

Helt generelt vil jeg anbefale, at du på bortvisningens kopi kvitterer med et "modtaget under protest".  Du kan altid siden indse, at den måske var berettiget, men af hensyn til den jurist eller din faglige organisation der skal behandle sagen for dig, er det klogt at have protesteret med det samme. Gå ikke ind i en lang diskussion.

KONKURS HOS ARBEJDSGIVER:

Hvis du i forbindelse med fyring eller under opsigelse oplever ikke at få din løn grundet arbejdsgivers konkurs - så skal dette omgående meddeles til lønmodtagernes garantifond som overtager forpligtelsen. Linket giver muligheder for at forstå regler og kontakte dem.

HVORDAN KOMMER JEG VIDERE 

Helt kort her til slut lidt om at komme videre. Først og fremmest er der ikke nogen der behøver gå helt til bunds. Langt de fleste klarer en periode på dagpenge og langt de fleste kommer i job igen. Vist har vi krise og arbejdsløshed, men der byttes jo ikke desto mindre masser af jobs hver eneste dag. Folk skifter job eller går på pension, og arbejdsgiver står og mangler, så trods arbejdsløshed, er der faktisk mange der får job.

Som nævnt i indledningen, er det for de fleste en alvorlig sag at blive opsagt,, og det er vigtigt at du ikke bare stritter imod dine egne følelser, men accepterer, at det er helt normalt at reagere stærkt, specielt i starten. 

Tal med de som står dig nært om hvordan det er. Det er vanskeligt for mange selv at komme ind på det, men tag det med de personer, du stoler på. Lad endeligt være med at isolere dig

Skriv eventuelt lidt ned for dig selv om hvordan du har det OG om hvordan du vil komme videre. 

Fokuser gerne på, at du jo skal videre. Husk dine egne succesoplevelser.

Pas på dig selv, for når man er såret, er man mere sårbar for nye sår, og giv dig selv lov til lidt pauser fra bekymringen. Gå i bio med dem du har om dig, slå græsset og mal toilettet og hvad du ellers føler kan give lidt luft.

Søg jobs, og lad være med at blive fortvivlet hvis ikke der er bid med det samme, eller hvis alt for mange slet ikke svarer på dine ansøgninger. Skaf hjælp fra andre med at læse dit CV og din ansøgning og lad være med at være for kræsen. Jeg mener ikke at du skal arbejde med noget ikke føles som dig, men det kunne være tiden, at se om der skal lidt ny luft til i alle fald.

God vind med det.

Jeg er ikke juridisk ekspert i opsigelser, og har bare givet mine råd så godt jeg kan, så alt faktuelt bør checkes.


SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPER-BACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

De følgene er alle links til bøgerne

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hard-cover bog med alle former for virksomhed, IVS+ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil væreSELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" - Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


Venligst John Hannover     Facebook råd og  Google+